Ekspedīcija X

Pieteikšanās beigusies !


Visas nometnes tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
Nr.981 par „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību”.


“Ekspedīcija X” 6-13 gadi                       20. augusts-25. augusts

Īsts  piedzīvojums,  reizē  iespēja  gūt  jaunas  zināšanas,  pieredzi,  draugus,
jaunas emocijas, prieka pilnas un neaizmirstamas 6 brīvdienas.
Esam saņēmuši vēstuli-Viss  ir  apgriezts  un  sagriezts  ar  kājām  gaisā!  Tā
turpināties vairs nevar un mums ir jāpalīdz! Darbs nebūs no vieglajiem, tas
būs   pilns   dažādiem   pārbaudījumiem,   šķēršļiem   un    grūtībām.   Katrs
dalībnieks  kļūs  par  izlūkdienesta  aģentu,   saņemot  īpašo  uzdevumu   un
misiju.   Katra   diena   būs   īpaša-   veltīta   draudzībai,   sportam,   mākslai,
kultūrai. Būs  dažādas   radošās   darbnīcas-   māla   darbnīca,   galdniecības
darbnīca,    stikla    apgleznošana,    veidosim    savu    īpašo    T-kreklu,   būs
nakšņošana teltīs, filmu nakts  u.c.. Dažādās komandu spēlēs,  nakts  trasītē
un  pārgājienā,  pārvarēsim  šķēršļus  spēlējot  jautras  un  atraktīvas  spēles,
izgatavosim neparastus rokdarbus līdz atšķetināsim dīvaino ziņojumu!