Kontaktinfo

Mūsu rekvizīti:

+37129465018 – Ints

+37129257467 – Līga

IK „KALBAKAS”
E-pasta adrese: Kalbakas@kalbakas.lv
Juridiskā adrese: “Kalbakas”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Reģistrācijas numurs: Reģ. Nr. LV 44102020697
Banka: A/S “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV58 UNLA 0050 0018 9334 4