Mūsu rekvizīti

IK „KALBAKAS”
E-pasta adrese: Kalbakas@kalbakas.lv
Juridiskā adrese:  “Kalbakas”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Reģistrācijas numurs: LV44102020697
Banka: A/S “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV58 UNLA 0050 0018 9334 4