Prakses saimniecība

Lauku māja „Kalbakas” saimniecības statusu Lauku tūrisma nozarē ieguvusi 2005. gada sākumā.

Pašlaik lauku māja „Kalbakas” ir vienīgā saimniecība Smiltenes novadā, kurā audzēkņiem ir iespēja sekmīgi veikt mācību praksi lauku tūrisma nozarē.

Saimniecība apmāca studentus no Latvijas augstskolām, tehnikumiem un profesionālās izglītības iestādēm. Vienlaicīgi prakses saimniecība var apmācīt piecus audzēkņus.

Vēlam labas sekmes aroda apguvē!

Mūsu rekvizīti:

+37129465018 – Ints

+37129257467 – Līga

IK „KALBAKAS”
E-pasta adreseKalbakas@kalbakas.lv
Juridiskā adrese: “Kalbakas”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Reģistrācijas numurs: LV 44102020697
Banka: A/S “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV58 UNLA 0050 0018 9334 4